MENY

Ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap

Utdanningsvitenskap er et flerfaglig vitenskapsområde. Området er bredt sammensatt og rommer et spekter av pedagogikk og pedagogiske deldisipliner. I tillegg dekker det utdanningsforskning innenfor det samfunnsvitenskapelige området, bl.a. psykologi og sosiologi, og innenfor humaniora.

Ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap

Ansvarsområdet til utdanningsvitenskap, dets avgrensninger og potensial, så vel som relasjonen til ulike typer praksis, defineres ikke først og fremst ved avgrensing fra andre vitenskapsområder, men ved at utdanning i vid betydning utgjør forskningens gjenstandsfelt.

Ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap drives i nært samarbeid med ph.d.-studiet i lesevitenskap. Kandidatene som er tatt opp på studiet i utdanningsvitenskap er knyttet til fem forskjellige senter/institutt: 

Læringsmiljøsenteret

Institutt for barnehagelærerutdanning

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Institutt for kultur- og språkvitenskap

Lesesenteret

Historisk er ph.d. i utdanningsvitenskap en videreutvikling av det tidligere ph.d.-studiet i spesialpedagogikk.