MENY

Bedømmelseskomiteens rapport

Senest 25 virkedager før planlagt disputas skal komiteen avgi en begrunnet innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden eller ikke.

Innstillingen sendes til fakultetets ph.d.-koordinator, og godkjennes av fakultetet. Ph.d.-koordinatoren sørger for at ph.d.-kandidat, veiledere og institutt får kopi av innstillingen. Ph.d.-kandidaten gis en frist på 10 virkedager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. 

Se ph.d.-forskriften §§ 7-8 til 7-10 og Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader for mer detaljert informasjon om oppnevning av bedømmelseskomité, komiteens arbeid, og behandling av komiteens innstilling.