MENY

Huskeliste for ph.d.-kandidaten

  • Så snart du vet at innlevering av avhandlingen nærmer seg, ta kontakt med ph.d.-koordinatoren ved fakultetet for en gjennomgang av rutiner i avslutningsfasen. Ved UH-fakultet finnes det et avslutningsseminar.
  • Lever fastsatt søknadsskjema om å få avhandlingen bedømt, sammen med tilhørende vedlegg til ph.d.-koordinatoren.
  • Du kan etter innlevering søke fakultet om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen (errata), jf. ph.d.-forskrift § 7-7.
  • Etter at avhandlingen er godkjent skal du i samarbeid med Attende lage en offisiell UiS-utgave av avhandlingen (egen forside).
  • Kontakt ph.d.-koordinatoren ved fakultetet for å få løpenummer, ISBN- og ISSN-nummer som skal påføres avhandlingen.
  • Kontakt trykkeri for å avtale trykking og i hvilken form du skal levere avhandlingen.
  • Fyll ut pressemeldingsskjemaet når avhandlingen er godkjent for disputas.
  • Kontakt IT for elektronisk mal for avhandlingen
  • Meld fra til IT-ansvarlig om behov for AV-midler ved disputasen og test utstyret i forkant
  • Ta kontakt med biblioteket for elektronisk publisering i Brage (etter disputas).