MENY

Huskeliste for ph.d.-kandidaten

  • Så snart du vet at innlevering av avhandlingen nærmer seg, ta kontakt med ph.d.-koordinatoren ved fakultetet for en gjennomgang av rutiner i avslutningsfasen
  • Lever dokumentasjon på at opplæringsdelen er gjennomført til fakultetets ph.d.-koordinator i god tid før avhandlingen skal leveres
  • Lever fastsatt søknadsskjema om å få avhandlingen bedømt, sammen med tilhørende vedlegg til ph.d.-koordinatoren
  • Fyll ut pressemeldingsskjemaet når avhandlingen er godkjent for disputas
  • Etter at avhandlingen er godkjent skal du i samarbeid med Invivo lage en offisiell UiS-forside
  • Kontakt ph.d.-koordinatoren ved fakultetet for å få løpenummer, ISBN- og ISSN-nummer som skal påføres avhandlingen
  • Kontakt trykkeri for å avtale trykking og for å få opplysninger om i hvilken form du skal levere avhandlingen til dem
  • Kontakt IT for elektronisk mal for avhandlingen
  • Meld fra til IT-ansvarlig om behov for AV-midler ved disputasen og test utstyret i forkant