MENY

Huskeliste for veilederen

  • Sjekk ph.d.-forskriften
  • Sjekk at alle formaliteter er i orden. Dersom utdanningsplanen er endret underveis – er det søkt om godkjennelse av den nye planen? Er opplæringsdelen gjennomført på en tilfredsstillende måte og godkjent av doktorgradsutvalget?
  • Husk å foreta plagiatkontroll på avhandlingen (gjelder Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet) 
  • Husk at det normalt ikke skal gå mer enn fem måneder fra innlevering til disputas, og at det er hovedveileders ansvar å gjøre ansvarlig instans ved institusjonen oppmerksom på at innlevering er nært forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte
  • Sørg for at fagmiljøet, via institutt/senterleder leverer forslag til bedømmelseskomité til doktorgradsutvalget i god tid før avhandlingen leveres
  • Påse at leder av disputasen får aktuelle data om ph.d.-kandidatens tidligere utdanning, opptakstidspunkt, utdanningsplan o.a.
  • Husk at ph.d.-kandidaten kan ha ekstra behov for veiledning i oppkjøring til disputas