MENY

Huskeliste for veilederen

  • Sjekk ph.d.-forskriften (§ 7 og § 8)
  • Er opplæringsdelen gjennomført på en tilfredsstillende måte og godkjent av doktorgradsutvalget?
  • Det er hovedveileders ansvar gjøre ansvarlig instans ved institusjonen oppmerksom på at innlevering er nært forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte.
  • Sørg for at fagmiljøet, via enhetsleder leverer begrunnet forslag til bedømmelseskomité med nødvendige vedlegg til doktorgradsutvalget i god tid før avhandlingen leveres. Husk at det normalt ikke skal gå mer enn fem måneder fra innlevering til disputas.