MENY

Innlevering av avhandling

Før innlevering av avhandlingen skal opplæringsdelen være godkjent, og forslag til bedømmelseskomité skal være sendt (evt. sendes forslaget sammen med avhandlingen) til det fakultære doktorgradsutvalget.

Ph.d.-kandidaten leverer deretter følgende til fakultetets ph.d.-koordinator:

  • Søknad på fastsatt skjema om å få avhandlingen bedømt
  • Syv eksemplarer av avhandlingen
  • Medforfattererklæring på fastsatt skjema - dersom avhandlingen inneholder fellesarbeid skal det innhentes erklæringer fra øvrige forfattere, som klargjør medforfatterskapet i de enkelte arbeidene
  • Dokumentasjon på eventuelle tillatelser
  • Dokumentasjon på godkjent opplæringsdel
  • Rapport om gjennomført 50%- og 90%-seminar, hvis aktuelt.

Senere skal det også leveres utfylt pressemeldingsskjema for ph.d.-kandidater.

Ph.d.-koordinatoren kan være behjelpelig med ytterligere informasjon i denne prosessen.

Normalt vil de syv innleverte eksemplarene være vanlige utskrifter. Disse skal være sammenheftet eller innbundet på en enkel måte. Den ferdige varianten trykkes opp på et trykkeri først etter at avhandlingen er godkjent.

Pressemeldingsskjemaet skal leveres først når avhandlingen er godkjent for disputas, og kan med fordel fylles ut sammen med veileder. Skjemaet og portrettfoto (i høy oppløsning, ikke fra web) leveres enten direkte til Strategi- og kommunikasjonsavdelingen eller til ph.d.-koordinatoren. Du må si ifra om du har spesielle ønsker for hvilke aviser pressemeldingen skal sendes til.

Etter innlevering av avhandlingen for bedømmelse for ph.d.-graden har kandidaten kun anledning til å gjøre rettelser av formell art som ikke endrer meningsinnholdet i avhandlingen. Erratalisten over hvilke endringer som er foretatt skal forelegges ph.d.-koordinatoren senest fire uker før bedømmelseskomiteens rapport er ventet.

Fakultetet kan tillate omarbeiding av avhandlingen på grunnlag av bedømmelseskomiteens foreløpige kommentarer i henhold til ph.d.-forskrift § 7-6.

Hvis avhandlingen ikke godkjennes, kan ny innlevering først finne sted etter seks måneder.