MENY

Innlevering av avhandling

Før innlevering av avhandlingen skal opplæringsdelen være godkjent, og forslag til bedømmelseskomité skal være sendt (evt. sendes forslaget sammen med avhandlingen) til det fakultære doktorgradsutvalget.

Ph.d.-kandidaten leverer deretter følgende til fakultetets ph.d.-koordinator:

  • Søknad på fastsatt skjema om å få avhandlingen bedømt
  • Syv eksemplarer av avhandlingen
  • Medforfattererklæring på fastsatt skjema (finnes på fakultetet) - dersom avhandlingen inneholder fellesarbeid skal det innhentes erklæringer fra øvrige forfattere, som klargjør medforfatterskapet i de enkelte arbeidene
  • Dokumentasjon på eventuelle (særlige) tillatelser
  • Dokumentasjon på godkjent opplæringsdel
  • Rapport om gjennomført midtveisevaluering (50%-seminar) og avslutningsseminar (90%-seminar), hvis aktuelt.

Ph.d.-koordinatoren kan være behjelpelig med ytterligere informasjon i denne prosessen.

Normalt vil de syv innleverte eksemplarene være «vanlige» utskrifter. Disse skal være sammenheftet eller innbundet på en enkel måte (Attende trykker denne førsteutgaven). Den ferdige varianten trykkes opp på et trykkeri først etter at avhandlingen er godkjent.

Når avhandlingen er godkjent for disputas skal det fylles ut et Pressemeldingsskjemaet som er tilgjengelig i skjemasamling på ph.d.-nettsidene. Dette kan med fordel gjøres sammen med veileder.

Etter innlevering av avhandlingen for bedømmelse for ph.d.-graden har kandidaten mulighet å søke fakultetet om tillatelse til å rette formelle feil som ikke endrer meningsinnholdet eller sidenummereringen i avhandlingen vesentlig (en errataliste). Dette er en liste over konkrete rettelser av formelle feil (f.eks. layout, retting av trykkfeil og/eller rene språkfeil) som kandidaten ønsker å foreta i avhandlingen før den trykkes. Erratalisten over hvilke endringer som ønskes foretatt skal forelegges ph.d.-koordinatoren senest fire uker før bedømmelseskomiteens rapport er ventet

Fakultetet kan tillate omarbeiding av avhandlingen på grunnlag av bedømmelseskomiteens foreløpige kommentarer i henhold til ph.d.-forskriften § 7-6.​

Hvis avhandlingen ikke godkjennes, kan ny innlevering først finne sted etter seks måneder.