MENY

Trykking og offentliggjøring av avhandlingen

Avhandlingen må være godkjent av bedømmelseskomiteen før den trykkes.

Ta kontakt med ph.d.-administrasjonen ved ditt fakultet så snart du vet at avhandlingen er godkjent for offentlig forsvar for å få tildelt avhandlingens løpenummer, ISSN-nummer og ISBN-nummer. Disse numrene skal påføres avhandlingens omslag.

UiS sitt offisielle omslag for ph.d.-avhandlinger må brukes. Attende, som holder til på universitetsområdet, har tilgang til det standardiserte omslaget. Det fins flere omslagsmaler å velge mellom. Hvis du vil bruke et bilde på  omslaget er det viktig at det er høy nok oppløsing og at du har rettigheter til å bruke bildet. Avhandlingen skal trykkes i henhold til fastsatt mal. Elektronisk mal er tilgjengelig på UiS ved IT. Det å lage en korrekt pdf-fil kan ta lang tid. Det skal leveres et bestemt antall eksemplarer av den ferdige avhandlingen til ph.d.-koordinatoren på fakultetet:

  • 25 kopier ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,
  • 50 kopier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
  • 80 kopier ved Det helsevitenskapelige fakultet,
  • 70 kopier ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Regningen for påkrevde antallet kopier belastes fakultetet. Kopier utover dette må kandidaten normalt betale for selv.

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig ved UiS sitt bibliotek senest to uker før disputasen. Det er Attende som sørger for å levere to eksemplarer av avhandlingen til biblioteket.

Doktorgradavhandlinger publiseres elektronisk i vitenarkivet UiS Brage med mindre det forekommer spesifikke grunner til å la være i henhold til utgivernes regler for opphavsrett når det gjelder artiklene. Universitetsbiblioteket har ansvar for avklaring av rettigheter med utgiverne, og for å innhente samtykke fra eventuelle medforfattere. Doktoranden beholder opphavsretten til sin avhandling med mindre de selv overfører opphavsretten til andre.

Kopi av avhandlingen vil bli gjort tilgjengelig under disputas.