MENY

Endelig plan for ph.d.-studiet

Planen er et viktig verktøy for å få et godt og realistisk opplegg for gjennomføringen av ph.d.-studiet.

Revidert ph.d.-plan (inkl. individuell opplæringsplan, videreutvikling av den faglige redegjørelsen for prosjektet, tilleggsutdanning og/eller immaterialrettslige avtaler) skal foreligge senest tre måneder etter at kandidaten har fått opptak, jf. forskrift om ansettelsesvilkår for stipendiater § 1 – 3 nr 8. Dersom slik plan ikke foreligger innen fastsatt frist kan det være grunnlag for å heve arbeidsavtalen.

Etter godkjenning av doktorgradsutvalget regnes beskrivelsen av ph.d.-planen som endelig plan for ph.d.-utdanningen. Kandidat og veileder(e) skal i slike tilfeller kun melde om endringer i prosjektplanen i forbindelse med fremdriftsrapportering.

Informasjonen i den endelige planen brukes som utgangspunkt for den årlige framdriftsrapporteringen.

Underveis i studiet er det viktig å ha en oppdatert plan. Vesentlige endringer skal føres inn i de årlige framdriftsrapportene etter at endringene er godtatt av aktuell instans. Ph.d.-kandidaten skal, i samarbeid med veiledere, sørge for at planen til enhver tid er oppdatert.