MENY

Huskelister i oppstartsfasen

For ph.d.-kandidat

 • Du bør sørge for å ha god kjenneskap til UiS sin ph.d.-forskrift, samt gjøre deg kjent med ph.d.-utdanningens nettsider

 • Endelig plan for forskerutdanningen skal følge gjeldende mal og leveres i undertegnet stand senest innen tre måneder fra tiltredelse.

 • Dersom det i løpet av studiet skjer vesentlige endringer i forhold til utdanningsplanen må du føre disse inn i de årlige framdriftsrapportene - krever endringen godkjenning, skal dette være klart før du rapporterer om forholdet

 • Dersom du har en avtale om pliktarbeid bør dette planlegges i samarbeid med veileder og instituttleder/arbeidsgiver før utfylling av del A av Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning

 

For veiledere

 • Du bør ha god kjenneskap til UiS sin ph.d.-forskrift, samt være kjent med ph.d.-utdanningens nettsider

 • Dersom veiledningsforholdet er avklart før søknad om opptak på program leveres, kan du med fordel bidra i utformingen av ph.d.-prosjektet, herunder faglig redegjørelse for prosjektet og plan for opplæringsdel, formidling, utenlandsopphold

 • Signer del B av Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved UiS

 • Endelig plan for forskerutdanningen skal følge gjeldende mal og leveres i undertegnet stand senest innen tre måneder fra kandidatens tiltredelse.

 • Dersom det i løpet av studiet skjer vesentlige endringer i forhold til utdanningsplanen skal du føre dette inn i framdriftsrapportene - krever endringen godkjenning, skal dette være klart før dere rapporterer om forholdet

 • Sørg for at ph.d.-kandidaten så tidlig som mulig blir involvert i relevante, aktive vitenskapelige miljø ved UiS og eksternt

 • Sørg for at ph.d.-kandidaten kjenner regelverket som gjelder ph.d.-utdanningen

 • Sørg for å gjøre ph.d.-kandidaten kjent med de forskningsetiske regler som er gjeldende ved institusjonen og i fagmiljøet forøvrig