Økonomiforskning med tyngde

Universitetet i Stavanger har flere sterke forskningsmiljøer innen økonomi. Forskningen dreier seg om alt fra hvilke muligheter du har på arbeidsmarkedet, til hvordan ulike insentiver virker inn på økonomiske valg og hvordan du priser mat og måltider.

Grafer og kurver

Ved å grave seg ned i Norges registerdatabaser fra Statistisk sentralbyrå sammenligner og analyserer samfunnsøkonomene ved UiS store datamengder. Metoden bruker forskergruppen i arbeidsmarkedsøkonomi til å gå det norske velferdssystemet og støtteordningene nærmere etter i sømmene. 

Forskergruppen som jobber med økonomi og jus, tar inn perspektiver fra rettsvitenskapen i sin forskning på økonomiske insentiver og forsker blant annet på insentiver og belønningssystemer internt i bedriftene og mellom bedriftene. 

Forskerne som jobber med matmarkeder og forbruk av mat har sin kompetanse innenfor alt fra helse og ernæring til atferdspsykologi og servicekonsepter, pris- og etterspørsel og kjemisk oppbygning og framstilling av mat.