MENY

Livets utfordringer

Hvordan kan forskning bidra til utvikling av relevant kunnskap om forhold som begrenser lidelse og fremmer helse og livsforståelse?

Dagens helseproblemer er ofte komplekse, og mange av dem er relatert til den enkeltes subjektive helseoppfatning.

Slik forskergruppen for livsfenomener og omsorg ved UiS ser det, er det er et gap mellom pasientens erfarte lidelse og den voksende tekniske og prosedyrestyrte siden av pasientomsorgen.

Forskergruppa vil presentere et rammeverk for klinisk praksis, som har til hensikt å fylle ut gapet, slik at pasientens helhetlige situasjon og erfaringer danner grunnlag for en mer helhetlig omsorg.

Livsfenomener kan forstås som ulike etiske og eksistensielle fenomener knyttet til livet i seg selv. Økt kunnskap om disse livsfenomenene utgjør en mulighet til å rette oppmerksomheten i større grad mot pasientens erfaringer for å ivareta pasienten på en faglig god og trygg måte.

Omsorg innbefatter engasjement, følelser og intellekt, og kan forstås som en vilje
til å være nær, hjelpe den andre og lindre lidelse. Omsorgsforskning  vil sette pasientens opplevelser og erfaringer i sentrum og innebærer forståelse av livsfenomener i kontekst.

 

Benk ved tre og vann

HELSE OG VELVÆRE: Et godt og meningsfullt liv – håndtering av eksistensielle erfaringer for å oppnå helse og velvære.