MENY

Vi forsker på literacy og læring

Leder:

Deltakere fra UiS/IRIS:

  • Kjersti Lundetræ – førsteamanuensis ved UiS
  • Ingrid Nielsen – førsteamanuensis ved IRIS
  • Atle Skaftun – professor ved UiS
  • Oddny Judith Solheim – førsteamanuensis ved UiS
  • Finn Egil Tønnessen  – professor ved UiS

Eksterne deltakere:

  • Mark Torrance Nottingham – professor II ved Trent University Professor
  • Christer Johansson – Universitetet i Bergen
  • Stefan Samuelsson – professor II – Linköpings Universitet