MENY

Forskergruppen

Leder av forskergruppen:


Deltakere ved UiS:

 • Siv Kristoffersen, professor, Arkeologisk museum
 • Inge Særheim, professor, Institutt for kultur- og språkstudier
 • Vidar Haslum, førsteamanuensis, Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk
 • Jacob Thaisen,  førsteamanuensis, Institutt for kultur- og språkstudier
 • Mari Landsnes, ph.d.-stipendiat, Institutt for kultur- og språkstudier
 • Lone Cecilie Strand, ph.d.-stipendiat, Institutt for kultur- og språkstudier
 • Hildegunn Støle, universitetslektor, Institutt for kultur- og språkstudier og Lesesenteret
 • Kjetil Thengs, ph.d.-stipendiat, Institutt for kultur- og språkstudier
 • Anne Liv Halvorsen, universitetslektor, Institutt for kultur- og språkstudier

Eksterne:

 • Vibeke Jensen, førsteamanuensis, Høgskolen i Volda
 • Martti Mäkinen, førsteamanuensis, Hanken School of Economics, Helsinki
 • Joanna Nykiel, førsteamanuensis, University of Silesia, Poland
 • Jeremy Smith, professor, University of Glasgow