MENY

Turisters opplevelser og reiselivsledelse

Turisters opplevelser og erfaringer, markedsføring og promotering av reisemål, lokal turismeplanlegging, reisemålsledelse og bærekraftig reisemålsutvikling er blant temaene det forskes på ved Universitetet i Stavanger.

Hva turister søker på sine reiser og hvordan de opplever reisen, er en sentral del av forskningen innen reiselivsledelse. Turister kan bekymre seg for alt fra mat og dårlig vær til kriminalitet og katastrofer.

Risiko og sikkerhet er derfor et gjennomgående tema for reiselivsforskningen. Temaet er også gjennomgående i forskningen på arrangementer, festivaler og begivenheter, hvor forskerne også studerer kriterier for suksess i lokal turismeplanlegging.

Bærekraftig reisemålsutvikling er også en viktig del av reiselivsforskningen ved UiS. Denne forskningen knytter seg blant annet til utfordringer som gjelder miljørbelastninger og miljørforandringer i utviklingen av nye og etablerte reisemål. 

Forskningen på reiselivsledelse ved UiS vil være relevant for reiselivssektoren i vid forstand og forskningen inngår som en sentral del av den forskningsbaserte undervisningen på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen reiseliv og vertskapsnæringer ved Norsk hotellhøgskole ved UiS.

Strand i syden

SOL OG SAND: Hva vil charterturister oppleve når de drar til syden? Er de ute etter mer enn sol og sand?