MENY

Forskergruppen består av

Fagmiljøet består av forskere fra Norsk hotellhøgskole ved UiS og fra andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Leder

Deltakere fra Norsk hotellhøgskole, UiS

Stipendiater fra Norsk hotellhøgskole, UiS

Eksterne deltakere

  • Annet de Lange, HAN University of Applied Sciences, gjesteprofessor NHS
  • Marit Gunda Gundersen Engeset, Høgskolen i Sørøst-Norge, førsteamanuensis II NHS
  • Tove Helland Hammer, Johnsen Business School and Cornell University, USA, professor II NHS
  • Svein Larsen, Universitetet i Bergen, professor II NHS
  • Mona Anita Kristiansen Olsen, Cornell University
  • Azizah Omar, Universiti Sains Malaysia og NHS
  • Carina Hallin, Copenhagen Business School