MENY

Tradisjon, identitet og nyskaping

Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS forsker på utøverkunnskap gjennom fem ulike forskningsprosjekt.

Tradisjon, identitet og nyskaping

Forbindelseslinjene mellom tradisjonell forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid/artistic research blir stadig sterkere og internasjonalt er «artistic research» for lengst etablert.

Forskningsområdet Utøverkunnskap favner det sentrale element i utøvelsen av musikk og dans. I begge kunstartene, uavhengig av stilvalg, vil en fremføring bygge på en tradisjon, en eksisterende kunnskap.

Fremføringen kan skilles fra andre hendelser gjennom det kunstneriske uttrykkets identitet. Den temporære kunstopplevelsen vil gi grunnlag for den videre kunnskapsutviklingen gjennom nyskaping, refleksjon og undervisning.

Når man forsker på utøverkunnskap er det derfor nødvendig med et kunnskapsbegrep som omfatter det kunstneriske uttrykkets mangfold og som samtidig tar høyde for håndverket eller ferdighetsdimensjonen og de ulike tradisjonenes skriftlighet slik vi finner den i noter og i litteraturen knyttet til det å spille et instrument eller å danse.

Utøverens kunnskapsoppbygging frem til utøvelsen/fremføringen vokser ut av en tradisjon som kombinerer skriftlige fremstillinger med mester-elev undervisning og den utøvende kunstners egen virkelighetsoppfatning.

Det er således et særtrekk ved Utøverkunnskap at det kombinerer kunnskapsarter som går ut over den skriftlige diskursens rammer.