MENY

Utøverens tilnærming til improvisasjon

I arbeidet med å tilegne seg improvisasjonskunnskaper er imitasjon og gehørsutvikling viktige hjelpere til en dypere forståelse for musikken man spiller.

Utøverens tilnærming til improvisasjon

Et bærende særtrekk med jazzmusikk, uansett stil, er at det improviseres, enten solistisk eller kollektivt. Det er de improvisatoriske bidragene fra utøverne som har drevet utviklingen av musikkformen fremover.

De store stilskapere har alle utviklet sine improvisasjonsferdigheter ved å lytte på og lære av andres improvisasjoner

Denne kunnskapen har de bearbeidet kreativt og utviklet sine egne improvisasjoner og sitt eget musikalske uttrykk fra det. Sett på denne bakgrunn forutsetter improvisasjonsprosesser også  en frigjøringskomponent utover det imitasjonsbaserte.

Det kan derfor virke paradoksalt at imitasjon og kopiering i så stor grad vektlegges innen jazz/improvisasjonsmusikk. Men det er nettopp mulighetene til å undersøke frigjøringsprosessene fra de imiterte preferanser som belyses i dette prosjektet.