MENY

Arbeidsmarkedsøkonomi

Hva påvirker et barns muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og i arbeidslivet som voksne? Hva påvirker menneskers motivasjon til a jobbe?

Dette er spørsmål som opptar forskerne som jobber med arbeidsmarkedsøkonomi ved Universitetet i Stavanger. 

Forskergruppen i arbeidsmarkedsøkonomi har hatt stort gjennomslag både i Norge og internasjonalt. I tillegg til hyppige siteringer i forskningsmiljøer, blir funnene deres stadig tema for offentlige debatter.

Ved å grave seg ned i Norges registerdatabaser fra Statistisk sentralbyrå sammenligner og analyserer samfunnsøkonomene ved UiS store datamengder. Metoden bruker de til å gå det norske velferdssystemet og støtteordningene nærmere etter i sømmene. 

En av de mest kjente studiene viser at nedbemanninger fører til økt uføretrygding, ikke bare blant dem som jobbet i bedriften men også andre i samme nabolag som ikke hadde mistet jobben. Med andre ord: Trygd smitter.

En annen studie viser at mange kvinner som mottar kontantstøtte, fortsetter å jobbe redusert etter stønadsperioden. Dermed gjør støtten dem til sinker i arbeidslivet.

Flere studier viser også at barnehagebarn gjør det bra på skolen, tar høyere utdanning og lykkes bedre på arbeidsmarkedet enn jevnaldrende som ikke har fått et pedagogisk tilbud i tidlig alder.

Forskningsresultater som dette har skapt politisk debatt i toneangivende norske medier og helt inn i storting- og regjeringskvartalet. Slik er samfunnsøkonomene ved UiS viktige premissleverandører for norsk politikk.

Barn med kuleramme

MOTIVASJON: Hva påvirker barns muligheter til å lykkes i skolen og i arbeidslivet som voksne?