MENY

Forskerne i media

FREDAGSKRONIKKER I DAGENS NÆRINGSLIV:

Ulykkelige karrierekvinner
Dagens Næringsliv 08.03.13

Dårlig samfunnsøkonomi
Dagens Næringsliv 25.01.13

Konkurranseutsatte kvinner
Dagen Næringsliv 02.11.12

Nedbemannet far
Dagens Næringsliv 21.09.12

Tveegget tillit
Dagens Næringsliv 10.08.12

Fanget i hjemmet
Dagens Næringsliv 22.06.12
 

UTVALGTE PRESSEKLIPP:

Åpen diskusjon
Fædrelandsvennen 13.08.2014 

Viktig barnehageforskning
Klassekampen 13. 02.2014

Velger noen trygd?
Stavanger Aftenblad 24.01.2011

Vi har for mange trygdede
Stavanger Aftenblad 06.01.2011

Gratis barnehage gir flinke jenter
Dagsavisen 04.10.2010

Bedre barnehager betyr færre uføre 1
Bedre barnehager betyr færre uføre 2
Stavanger Aftenblad 16.02.2010

Se, pappapermisjonen virker
Dagens Næringsliv 12.01.2010

Den sosiale økonomen
Dagens Næringsliv 28.02.2009

Landets yngste professor
Aftenposten 20.02.2009

Nedbemanning på helsa løs
Vårt land 05.12.2008

Tidlig læring et avgjørende springbrett 1
Tidlig læring et avgjørende springbrett 2
Stavanger Aftenblad 30.06.2008

På livet og familien løs 1
På livet og familien løs 2
Dagbladet 27.12.2007

Får dårligere karakterer når far mister jobben
Stavanger Aftenblad 11.12.2007

Ryker jobben, trues ekteskapet 1
Ryker jobben, trues ekteskapet 2
Ukeavisen Ledelse 28.09.2007

Trygd smitter
Dagens Næringsliv 06.11.2006
 

UKESLUTT I AFTENPOSTEN:

Orker ikke, klarer ikke, kan ikke
Aftenposten 11.05.12

Kollegers lønn kan påvirke motivasjon
Aftenposten 23.03.2012

Muligheter er urettferdig fordelt
Aftenposten 03.02.2012

Handlekraft i blinde
Aftenposten 16.12.2011

Kjønnsroller fra fortiden
Aftenposten 23.09.2011

Utsettelser på arbeidsplassen
Aftenposten 10.06.2011

Glasstaket og ekteskapet
Aftenposten 29.04.2011

Kvinner skyr konkurranse
Aftenposten 04.03.2011

Hvor går grensen?
Aftenposten 12.11.2010

Dyrekjøpt likestilling
Aftenposten 01.10.2010

Når far flytter bort
Aftenposten 25.06.2010

Tid med pappa og likelønn
Aftenposten 07.05.2010

Tiltaksløs tiltakspakke
Aftenposten 13.03.2010

Krisetid gir bedre helse
Aftenposten 28.08.2009

Gi gratis barnehage og avskaff kontantstøtten
Aftenposten 29.05.2009

Ung og ikke så lovende
Aftenposten 27.03.2009

Mer kriminalitet i krisetider
Aftenposten 27.02.2009

Nedbemanningens pris
Aftenposten 12.12.2008

Sykefravær smitter
Aftenposten 10.10.2008

Bedre skoler, mindre barnetrygd
Aftenposten 12.09.2008

Barnehagens hemmelighet
Aftenposten 13.06.2008