MENY

Matmarkeder og matkonsum

Flere forskningsprosjekter ved Universitetet i Stavanger dreier seg om matmarkeder og forbruk av mat. Forskerne har sin kompetanse innenfor alt fra helse og ernæring til atferdspsykologi og servicekonsepter, pris- og etterspørsel og kjemisk oppbygning og framstilling av mat.

Alle typer problemstillinger som har med matforbruk og matmarkeder å gjøre, interesserer forskergruppen ved UiS.

For eksempel er det gjort flere studier på posisjonering av norsk fisk i utlandet, matvaner hos barn, holdninger og atferd knyttet til økologisk mat og hvilke faktorer som påvirker våre måltidsopplevelser.

Fagmiljøet er tverrfaglig og har deltakere fra alle tre fakultetene; det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, det samfunnsvitenskapelige fakultet og det humanistiske fakultet ved UiS.

Forskergruppen samarbeider også med miljøet i og rundt Måltidets hus på Ullandhaug.
 

Salatmåltid

MAT OG MÅLTIDER: Hva er riktig pris på en matrett? Hva påvirker opplevelsen vår av et måltid?