MENY

Industriell teknologi og driftsledelse

Universitetet i Stavanger driver Nettverk for industriell teknologi og driftsledelse, et aktivt kunnskapsnettverk med mange industripartnere.

Industriell teknologi og driftsledelse

Nettverket har ekspertise når det gjelder erfaringsdeling, læring, utdanning og forskning og utvikling innenfor industriell teknologi og driftsledelse.

Nettverkets engelske navn er Cluster on Industrial Asset Management (CIAM) og er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS), FoU-partnere nasjonalt og internasjonalt og våre medlemmer i industrien.

Du finner mer informasjon på hjemmesiden til Cluster on Industrial Asset Management (CIAM).