MENY

Miljøvennlig oljefeltkjemi

Forskergruppen Miljøvennlig oljefeltkjemi designer, lager og tester ut nye kjemikalier til bruk i oljeindustrien.

Miljøvennlig oljefeltkjemi

Oljeindustrien bruker mange forskjellige kjemikalier offshore for å finne og oppprettholde olje- og gassproduksjon. Forskning på dette feltet bidrar til å gjøre oljeindustrien mer miljøvennlig, spesielt med tanke på boring i arktis og dypvannsomrader.

Forskningen ved UiS er en sammenheng mellom tre disipliner:

  • kjemikaliesyntese og analyse
  • økotoks (miljøtesting)
  • effektivitetstesting av kjemikalier for anvendelse i oljeindustrien.

Denne kombinasjonen er unik på verdensbasis.

Gruppen har i tillegg et godt nettverk av institutter verden over som kan bidra.

Miljøvennlig oljefeltkjemi er bare èn del av et større fagmiljø, som har egen forskningsside med tittelen .