MENY

Priser, patent og bøker

Professor Malcolm Kelland leder en forskergruppe som utvikler miljøvennlige kjemikalier for oljeindustrien. Han har tatt patent på et nytt stoff og skrevet den reneste fagbibelen på feltet.

Malcolm Kelland mottar en sjekk for Lyses innovasjonspris 2012.

Professor Kelland har vunnet flere priser. Den 5. september 2013 fikk han overrakt Sparebank 1 SR-Banks innovasjonspris for 2012 av direktør Pål Martin Eidsaa. (Foto: Asbjørn Jensen).

 

Lederen for forskningsområdet Miljøvennlig oljefeltkjemi ved UiS er opprinnelig engelsk og har toppkarakterer fra Universitetet i Oxford. Forskergruppen hans er sannsynligvis alene i verden om å utvikle nye kjemikalier til bruk i oljeindustrien.

– Mange universiteter har faggrupper som prøver ut kjente industriprodukter, men vi er de eneste som driver med utvikling av nye produkter. Denne typen forskning har før bare blitt utført av industrien selv, sier Kelland.

Enten du produserer på land eller til havs, er det flust med utfordringer når oljen og gassen skal opp av reservoaret og fraktes gjennom rørledninger til et raffineri. Skumming, avleiring, ising, tæring på rør – alt dette lager problemer for operatøren.

Derfor er det et stort behov for tilsetninger som kan hindre slike prosesser.

Grønne kjemikalier
I tillegg blir myndighetenes miljøkrav stadig strengere. For å bli godkjent, må kjemikaliene ha grønne egenskaper. De må blant annet være lett nedbrytbare i vann.

Utvikling av nye kjemikalier har også potensial for kommersialisering. I 2009 fikk Kelland innvilget patent på en spesiell type miljøvennlige proteinbaserte polymerer til beskyttelse mot gasshydratdannelse (ising) i olje- og gassledninger til havs.

– Det er en ganske spesiell nisje, men for meg er det interessant å kombinere syntetisk kjemi med industriens behov, sier Kelland.

Et annet av forskerens bidrag i 2009 var boken Production chemicals for the oil and gas industry. Den tar for seg 16 ulike problemstillinger innen produksjonskjemi for olje- og gassindustrien.

– Det slo meg at det ikke fins en bok som tar for seg alle områder innen produksjonskjemi. Så jeg tenkte: Hvorfor ikke skrive den selv? I ettertid har jeg fått svært mange gode tilbakemeldinger på boken, sier Kelland.

Denne saken sto på trykk i magasinet Univers nr 2 2010.

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Elisabeth Tønnessen