Petroleumsteknologi

UiS har et ledende utdannings- og forskningsmiljø innen petroleumsteknologi.

Foto av professor Tor Austad sammen med forskerkollegene Skule Strand og Tina Puntervold.

Forskningsaktiviteten foregår ved Institutt for petroleumsteknologi (IPT), i tett samarbeid med fagmiljøer på NORCE Norwegian Research Centre.

Institutt for petroleumsteknologi teller rundt 60 vitenskapelig ansatte, som er aktive forskere på følgende områder:

  • Bore- og brønnteknologi
  • Petroleumsgeologi
  • Produksjonstekonologi
  • Økt oljeutvinning
  • Naturgass
  • Investerings- og beslutningsanalyse

I tillegg til egne laboratorier har forskerne tilgang til Ullrig, en fullskala borerigg med brønner for testing av boreutstyr.

Petroleumsmiljøet har siden 2002 vært del av Senter for økt oljeutvinning (COREC). Dette er et samarbeid mellom UiS og ConocoPhillips, Total, Eni, Petoro og Equinor (lisenshaverne på Ekofisk-feltet).

Institutt for petroleumsteknologi har detaljerte beskrivelser av sine ansatte og deres kompetanseområder på sine .