MENY

Petroleumsgeologi

Petroleumsgeologi er et grunnleggende fagområde for industrien, fordi forskningen gir kunnskap om hvordan reservoarene under bakken er satt sammen.

illustrasjonsbilde geologi

Innen leting og utvinning av hydrokarboner er det fundamentalt å forstå prosessene som styrer dannelsen av slike reservoarer, hvor de kan finnes og hvilke egenskaper de har.

Vår forskning handler om å forstå de geologiske prosessene som kontrollerer petroleumssystemet, i det enkelte reservoaret og i større geografisk sammenheng.

I tillegg arbeider forskerne for å forstå hvordan geologiske data blir tolket, hvordan ulike usikkerhetsfaktorer påvirker disse tolkningene og beslutningene som siden blir tatt. Psykologiske og vurderingsmessige aspekter ved beslutningsprosessen blir også gransket.

Les mer om fagmiljøets enkelte forskningsområder, pågående prosjekter og ansatte på våre engelske forskningssider.

Foto av forsker som håndterer steinprøver.

Geologer ved UiS samler inn steinprøver verden rundt for å forstå sammensetningen av bergarter. Foto: Morten Berentsen