MENY

Reservoarteknologi

Reservoarteknologi handler om å beskrive og forutse strømmen av olje, gass og vann gjennom steinformasjonene i et reservoar.

Olje, gass og vann kalles væskefaser eller fluidfaser. Det kan være en, to eller tre av disse til stede i et reservoar. Utfordringen er å måle og forutse hvordan disse væskene oppfører seg samtidig, når de blir transportert gjennom et komplekst nettverk av porekanaler i steinformasjonen.

Denne typen flerfasestrøm kan bli påvirket av en såkalt gasshette eller akvifer, dersom slike fins i reservoaret. For å optimalisere utvinningen av hydrokarboner og forutse reservoarets ytelse, er det viktig å planlegge produksjonsstrategien og plasseringen av brønner.

Universitetet i Stavanger har et sterkt forskermiljø innen reservoarteknologi. Gruppen konsentrerer seg hovedsakelig om disse forskningsområdene:

  • Brønntest-analyse
  • Simulering og modellering av reservoar
  • Modellering av porenettverk
  • Kapillærpress og relativ gjennomstrømningsevne
  • Fukting («wettability»)

Her kan du lese mer om forskningen ved Institutt for energiressurser.

Her kan du lese mer om forskningen ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi.