MENY

Risikostyring

God risikostyring er livsviktig for alle store industriprosjekter, ikke minst innen offshore olje og gass. UiS har et sterkt fagmiljø på dette feltet.

Risikostyring

Fagmiljøet har høy forskningsproduksjon som publiseres i anerkjente journaler. Et betydelig antall doktorgradskandidater er blitt uteksaminert fra risikostyringsmiljøet. Videre bidrar forskerne i den offentlige debatten knyttet til risikostyring i form av intervjuer og innlegg/kronikker.

Risikostyringsmiljøet har tett kontakt med industrien og forvaltningen og har for eksempel rådgivningsoppgaver både for Norsk olje og gass og Petroleumstilsynet.

Miljøet har et omfattende faglig nettverk og arbeider tett sammen med et stort antall forskere ved UiS, ellers i Norge og i utlandet. Forskningen dekker ulike områder av risikostyring, med hovedvekt på fundamentale problemstillinger knyttet til konseptualisering, analyse, kommunikasjon og styring av risiko.

Når det gjelder utdanning, tilbys studier på master- og ph.d.-nivå.

Fagmiljøet er også del av det tverrfaglige Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS).