MENY

Forskning innenfor kjemi og miljø

Forskningsgruppen i kjemi og miljø har spisskompetanse for å løse problemstillinger innenfor kjemiske og tekniske miljøaspekter.

Molekyl-modell

Sammen danner vi en tverrfaglig gruppe som er godt rustet til å forske på løsninger innen kjemi og miljørelaterte utfordringer.

Vi disponerer moderne forsknings- og undervisningsfasiliteter tilpasset aktiviteten vår innen kjemi og miljøteknologi.

Bredt fagområde

Vann er en sentral fellesnevner for forskningsaktiviteten innen alt fra vannbehandling og biologisk nedbrytning via surfaktanter og organisk syntese i vann til korrosjon og inhibering av hydratdannelse innen olje og gassproduksjon.

Vi kombinerer det akademiske med det praktiske og har et utstrakt samarbeid med alt fra små lokale firma til internasjonale oljeselskaper.

Historie
Fagmiljøet har røtter helt tilbake til 1975 da ingeniørstudiet innen teknisk miljøvern ble opprettet ved Rogaland Distriktshøgskole. Det treårige studiet hadde fokus på vann og de første 18 studentene ble uteksaminert i 1979.

Siden har vi utviklet oss via Høgskolesenteret i Rogaland og Høgskolen i Stavanger til Universitetet i Stavanger. Vi fikk Master utdanning i 1995 og ble i 2002 gitt Ph.D. rettigheter for fagfeltet teknisk miljøvern.

I venstremenyen finner du mer detaljer om de ulike fagfeltene vi forsker på.