MENY

Bionedbrytning og bioremediering

”… the growth of bacterial cultures does not constitute a specialized subject or branch of research; it is the basic method of microbiology…” - Jacques Monod (mister Bacteriology)

Mikrobiell omdanning av ulike forbindelser i miljøet skjer kontinuerlig i alle områder av biosfæren. For øvrig, kan du tenke deg en verden uten den kontinuerlige omdanningen av kjemiske forbindelser som utføres av en enorm mengde, antall og ulike encellede organismer alle kjent som bakterier?

Bionedbrytning er en mikrobiell katalysert prosess som omdanner komplekse organiske molekyler til nye produkter. Dette inkluderer mange ganger opptak og omdanning av giftige forbindelser til ikke-giftige produkter. Vårt fokus er på biologisk nedbrytning av hydrokarboner fra petroleum og produksjonskjemikalier på dypt vann (Predeg) og tilsvarende nedbrytning av disse forbindelsene i kalde marine klima (Coldeg).

I tillegg studerer vi nedbrytning av organiske miljøgifter som PAH, PCB, Bromerte Flammehemmere, Mykgjørere og Surfaktanter i ulike typer avløpsrenseanlegg (POP07) og i anaerob slambehandling (POPana). Vår forskning fokuserer på å fremskaffe data for estimering av støkiometriske koeffisienter og nedbrytningsrater for åpne kulturer og gjennom dette etablere relevante nedbrytningsmodeller for enkle forbindelser eller grupper av forbindelser under definerte vekstbetingelser. Vi bruker de siste inkubasjonsmetodene i kombinasjon med avanserte analytiske teknikker for å bestemme de viktigste forbindelsene i den makro-støkiometriske vekstligningen. Dette inkluderer respirometri, isotop metoder, flow-cytometri og avanserte mikroskopteknikker samt kjemisk analyse av substrater (kromatografi og massespektroskopi).

Vi samarbeider med industripartnere på prosjekter rettet mot å utvikle metoder og teknologier for økt biologisk nedbrytning av forurensningsstoffer i naturlig miljø (Bioremediering) for eksempel driftsoptimalisering av biofilmreaktorer for fjerning av olje i industrielt avløpsvann (slop oljefjerning) i samarbeid med SAR Treatment og post-aerob behandling av avløpsslam for økt fjerning av organiske miljøgifter, forbedret avvanningsegenskaper, luktreduksjon og reduksjon av slammasse.

Kontaktperson: Roald Kommedal og Krista Kaster