MENY

Korrosjon og elektrokjemi

Korrosjon og elektrokjemilaboratoriet er velutstyrt med en rekke elektrokjemiske instrumenter, prøveprepareringsutstyr og film monitoreringsutstyr. En biokorrosjonsrigg er under utbygning. I dag er det en post.doc og 4 PhD-studenter involvert i forskningen. Flere masteroppgaver er knyttet mot forskningen. Vitenskapelige artikler knyttet til korrosjonsforskningen kan fås på forespørsel.

Svovelkjemi har vært hovedfokusområdet i flere år. Svovelkjemien er blitt undersøkt ved hjelp av syklisk voltammetriske målinger hvor en bruker disk- eller ringdisk-elektroder. Arbeid her er beskrevet i doktoravhandlingen til E. Skavås og tildels i S. Richters doktoravhandling ved Islands Universitet. Noen utvalgte artikler:

- E. Skavås and T. Hemmingsen: Kinetics and mechanism of sulphite oxidation on a rotating platinum disc electrode in an alkaline solution. Electrochim. Acta 52 (2007) 3510.

- L.R. Hilbert, T. Hemmingsen, L.V. Nielsen and S. Richter: Reliability of Electrochemical Techniques for Determining Corrosion Rates on Carbon Steel in Sulfide Media. Corrosion 63 (2007) 346.

Svovelets egenskaper er også undersøkt med hensyn på filmdannelses egenskaper hvor film-monitoreringsteknikker ble kombinert med elektrokjemiske målinger av Post.doc F. Fusek. Filmen starter med 2-demensjonal vekst hvor overflaten dekkes, og går videre i en 3-demensjonal vekst hvor filmen blir tykkere. Noen utvalgte artikler:

- T. Hemmingsen, F. Fusek, E. Skavaas: Monitoring of the Corrosion Process on Sulphide Film Formation with Electrochemical and Optical Measurements. Electrochim. Acta 51 (2006) 2919.

- T. Hemmingsen and H. Lima: Electrochemical and optical studies of sulphide film formation on carbon steel. Electrochim.Acta. 43 (1998), 35.

I en korrosjonsprosess vil hydrogen dannes og hvis den fanges inne i metallet vil det forårsake hydrogensprøhet. Hydrogeninntrengningsraten kan måles med en Devanathan Stachursky celle. Post.doc E.Hörnlund undersøkte effekten av svovelforbindelser som forårsaker en økt hydrogeninntrengningsrate og følgelig mer adsorbert hydrogen I metallet.

- E. Hörnlund, J.K.T. Fossen, S. Hauger, C. Haugen, T. Havn and T. Hemmingsen: Hydrogen Diffusivities and Concentrations in 520M Carbon Steel under Cathodic Protection in 0.5M NaCl and the Effect of Added Sulphite, Dithionite, Thiosulphate, and Sulphide. Int. J. Electrochem. Sci., 2 (2007) 82.

En ny aktivitet starter opp i samarbeid med Statoil og IFE hvor PhD student T. Berntsen vil undersøke dannelse av beskyttende film av korrosjonsprodukter ved ved pH-stabilisert multifase væsker i transportrørledningene. Fire masterstudenter var involvert i prosjektet i 2011.


- T. Berntsen, M. Seiersten, T. Hemmingsen: Effect of FeCO3 Supersaturation and Carbide Exposure on the CO2 Corrosion Rate of Carbon Steel, Conference paper, NACE Corrosion 2011

I tillegg har et 3-års Strategisk Institutt Program pågått ved IFE ”Fundamental Understanding of Localized Corrosion in H2S Environment” (NFR-prosjekt 186937). Effekten av sulfid på lokalisert korrosjon undersøkes av PhD student Yuan Song hvor forsker Jon Kvarekvål er medveileder. En masterstudent har vært involvert i prosjektet i 2011.

- Y. Song, A. Palencsar, G. Svenningsen, J. Kvarekval, T. Hemmingsen: Effect of O2 and temperature on sour corrosion. Conference paper, NACE Corrosion 2011


Produksjon av olje og gass fra store havdyp gir nye utfordringer med hensyn på utstyr.
Korrosjonsoppførsel ved store havdyp undersøkes i samarbeid med forsker Magnus Hurlen Larsen ved Nexans Norway.


Kontaktperson: Tor Hemmingsen