MENY

Organisk Syntese

Organisk syntese er den delen av organisk kjemi som handler om å lage molekyler.

dame studerer en lysende kolbe Bachelorstudent har tent fotoreaktoren og holder på å lukke et beskyttelsesgardin.

Kunsten å lage de molekylene en vil er en viktig del av det moderne samfunn. En overraskende lang rekke av de produktene vi bruker og omgås daglig er fremskaffet ved hjelp av syntetisk kjemi.

Ved Universitetet i Stavanger har vi tre hovedinteressefelt innen faget; syntese av naturprodukter med interessant biologisk aktivitet, syntese av relevante polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH’er) og PAH metabolitter for bruk i miljøforskning, og utvikling av nye syntesemetoder. 

Naturproduktsyntese
Naturen er en rik kilde på molekyler med biologisk aktivitet. Ved hjelp av bioprospektering har noen av de unike molekylene og aktivitetene som finnes i naturen blitt avdekket.

Gruppen er involvert i forskningsprosjekter der vi arbeider med å fremstille naturprodukter og derivater av naturprodukter ved hjelp av organisk syntese. Dette er spennende prosjekter som gir muligheten til å arbeide med en rekke forskjellig kjemiske reaksjoner.

Forbindelsene som fremstilles i disse prosjektene testes for biologisk aktivitet og resultatene fra disse testene brukes til å optimalisere molekylene slik at høyere aktivitet kan oppnås. Prosjektene innen dette feltet inngår også i UiS sin satsing innen programområdet Bioaktiv (2015-2017).   

Syntese av PAH’er
PAH’er (Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner) er en type forbindelser som finnes i råolje eller som dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale.

Når disse forbindelsene tas opp i organismer blir de omdannet in vivo til metabolitter, som er oksidasjonsprodukter av utgangsstoffet. Metabolittene er mye mer skadelige for organismen enn moderkomponentene (PAH’ene).

I gruppen vår arbeider vi med syntese av PAH’er og PAH metabolitter som har sitt opphav fra råolje. De syntetiske forbindelsene som er fremstilt i laboratoriene ved UiS brukes for å fremskaffe mer kunnskap om deres toksisitet i miljøet og som referansemateriale i miljøanalyser i samarbeid med IRIS Biomiljø lokalt, men også i samarbeid med andre forskningsgrupper internasjonalt. 

Nye syntesemetoder
Utvikling av nye syntesemetoder er en viktig del av faget. Vi prøver å arbeide med et miljøvennlig perspektiv innen det som kalles grønn kjemi. Målet er å skape nye reaksjoner og strategier som reduserer forbruket av kjemikalier, og gir mindre avfallsprodukter. 

I gruppen arbeider vi med å utvikle nye «one-pot» reaksjoner for syntese av sekundære aminer. I one-pot reaksjonen utføres flere syntesetrinn i samme reaksjonsflaske og på den måten sparer en både tid og kjemikaliebruk. 

Katalytiske reaksjoner og mer direkte synteseruter med redusert bruk av beskyttelsesgrupper vil også gi «grønnere» synteser. 

Kontaktpersoner: Kåre B. Jørgensen og Magne O. Sydnes

Wittig-reaksjon på kjemi-laboratoriet på UiS

Wittig-reaksjon på laben