MENY

Forskere

Forskningsprosjektets norske forskergruppe ledes av Morten Tønnessen, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger (Institutt for sosialfag). Tønnessen er leder av Minding Animals Norge og medredaktør av Springer-tidsskriftet Biosemiotics. Akademisk blogg: Utopian Realism.

Den norske forskergruppen inkluderer dessuten:
Kristin Armstrong Oma, arkeolog og forsker innen Human-Animal Studies (med en Post.Doc. fra Universitetet i Oslo)
Paul Thibault, professor i lingvistikk og kommunikasjonsstudier ved Universitetet i Agders Institutt for nordisk og mediefag

Laura Kiiroja, som har arbeidet som dyrepasser i Tangen dyrepark (2013-2014) og har tatt mastergrad ved Institutt for semiotikk ved Universitetet i Tartu, Estland (2014).