MENY

Konferansen "Animals in the Anthropocene: Human-animal relations in a changing semiosphere"

Konferansen "Animals in the Anthropocene: Human-animal relations in a changing semiosphere" arrangeres på Universitetet i Stavanger 17.-19. september 2015. Godkjente temasesjoner er listet opp nedenfor. Utvidet frist for innsending av abstracts er 15. mars 2015.

Mange men ikke alle miljøendringer i samtiden er forårsaket av mennesker. Uttrykket "Antropocen" (menneskets æra) blir i økende grad anerkjent som en passende betegnelse for den geologiske tidsepoken vi befinner oss i. Ettersom miljøet endrer seg, forandres livsvilkårene for dyr, og menneskers oppfatninger av dyr. Dynamikken i disse prosessene er komplekse og krever studier fra mange perspektiver.

Vi imøteser bidrag fra paleontologiske, arkeologiske, historiske, samtidige og fremtidsrettede ståsteder. Bidrag kan presentere lokale eller globale casestudier, eller ha form av teoretiske/metodologiske bidrag. Relevante fagfelt er listet opp i Call For Papers, sammen med mer detaljert beskrivelse av konferansens tema.

For detaljert informasjon, se Second Call for Papers (for den første informasjonen vi kunngjorde, se First Call For Papers).

Kontakt: anthropoceneanimals@uis.no.

Keynote speakers, med titler:

Invited speaker: David Abram (filosof - kulturøkolog - forteller, USA): "Creaturely Migrations on a Breathing Planet"

Temasesjoner

Følgende tematiske sesjoner har blitt godkjent:

Sammendrag/abstracts

Sammendrag/abstracts (for muntlige presentasjoner) må beskrive et relevant tema, den/de som skal presentere sin tilnærming til temaet, og resultater/konklusjoner. Lengde: 200-400 ord. Abstracts kan leveres per epost fra første Call For Papers til fristen den 1. mars. Inkluder ditt fulle navn og din institusjonstilknytning. Du kan også indikere en temasesjon som din presentasjon ville passe inn under.

Utvidet tidsfrist for innlevering av sammendrag/abstracts (for muntlige presentasjoner): 15. mars 2015. Send ditt sammendrag/abstract til anthropoceneanimals@uis.no.

Publisering

Redaktør for bokserien “Ecocritical Theory and Practice”, utgitt av Lexington Books (som sorterer som "imprint" under Rowman & Littlefield), har meldt interesse for å få utgitt en bok om konferansens tema (se også tidligere utgivelser i bokserien). Vi sikter mot å få i stand en antologi (redaktører: Silver Rattasepp, Morten Tønnessen & Kristin Armstrong Oma) med arbeidstittelen Animals in the Anthropocene, med forventet utgivelse april 2016, basert på utvalgte konferansebidrag. Utvalgte akademikere vil bli invitert til å bidra til denne boken på grunnlag av innsending av sammendrag/abstract (se over).

Vi regner med å utarbeide bokforslag i mars. For de som blir invitert til å bidra til boken blir tidsfrist for fullt utkast 30. juni. Etter fagfellevurdering og redaksjonelle tilbakemeldinger med tilhørende revisjon blir endelig tidsfrist for reviderte kapittelmanuskripter 15. oktober.

Lokal arrangørgruppe

 • Morten Tønnessen (leder)
 • Laura Kiiroja (kommunikasjonsansvarlig)
 • Kristin Armstrong Oma
 • Paul Thibault

Scientific Advisory Committee

 • Frode Bakke Bjerkevik (MA)
 • Prithwiraj Jha (University of North Bengal, India)
 • Laura Kiiroja (MA)
 • Timo Maran (Universitetet i Tartu, Estland)
 • Nelly Mäekivi (Universitetet i Tartu, Estland)
 • Kristin Armstrong Oma (Arkeologisk Museum)
 • Silver Rattasepp (Universitetet i Tartu, Estland)
 • Paul Thibault (Universitetet i Agder)
 • Kadri Tüür (Universitetet i Tartu, Estland)
 • Morten Tønnessen (Universitetet i Stavanger)