MENY

Publikasjoner

Utgitte vitenskapelige publikasjoner, med involvering fra forskere i den norske forskergruppa::

Sharov, Alexei, Timo Maran og Morten Tønnessen (2015). Towards synthesis of biology and semiotics. Lederartikkel. Biosemiotics 8(1): 1–7.

Tüür, Kadri og Morten Tønnessen (red.) (2014). The Semiotics of Animal Representations. Amsterdam/New York: Rodopi.

Tønnessen, Morten (2013). Menneskeverd og dyreverd - uforenlige størrelser? Debattartikkel, Prosa.

Tønnessen, Morten (2014). The ontogeny of the embryonic, foetal and infant human umwelt. Sign Systems Studies 43(2/3): 281–307.

Tønnessen, Morten (2014). Umwelt Trajectories. Semiotica 198: 159–180.

Tønnessen, Morten (2015). The biosemiotic glossary project: Agent, agency. Biosemiotics 8(1): 125–143, med Appendix (Supplementary Material tilgjengelig på nett).

Tønnessen, Morten (2015). Introduction: The relevance of Uexküll's Umwelt theory today. I Carlo Brentari, Jakob von Uexküll. The Discovery of the Umwelt - Between Biosemiotics and Theoretical Biology (Biosemiotics 9) (Dordrecht: Springer), 1–20.

Tønnessen, Morten (2015). Rune Ellefsen, 2013. Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Book review. Sosiologi idag 45(1): 98–103.

Tønnessen, Morten og Jonathan Beever (2014). Beyond sentience: Biosemiotics as foundation for animal and environmental ethics. I John Hadley og Elisa Aaltola (red.): Animal ethics and Philosophy: Questioning the Orthodoxy (Rowman & Littlefield Publishers), 47–62.

Tønnessen, Morten og Kadri Tüür (2014). The semiotics of animal representations: Introduction. I Tüür og Tønnessen (red.) 2014, s. 7–30.