MENY

Senter for kjønnsstudier

Senter for kjønnsstudier er en selvstendig enhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Senteret er en videreføring av det tidligere Sentrum for feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning (2001-2004), og har som hovedoppgave å drive med forskning, undervisning og formidling av tverrfaglig kjønnsforskning på UiS.

Senter for kjønnsstudier tilbyr til sammen fire kurs på grunn- og masternivå, både på norsk og engelsk, og bidrar med veiledning og fagstøtte inn i flere andre fagområder ved institusjonen.

Forskerne ved senter for kjønnsstudier jobber med tematikk tilknyttet kjønn, feminisme, likestilling og mangfold, både i Norge og internasjonalt. Se hele oversikten over forskergruppen. Senter for kjønnsstudier er inne i en periode med dynamisk vekst, og koordinerer og deltar i flere internasjonale forskerprosjekter (se f.eks. rubrikken til høyre, Forskningsprosjekter og samarbeid).