MENY

Nettverk for kjønnsforskning

Nettverk for Kjønnsforskning (NFK) er en selvstendig enhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Nettverket er en videreføring av det tidligere Sentrum for feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning (2001-2004), og har som hovedoppgave å drive med forskning, undervisning og formidling av tverrfaglig kjønnsforskning på UiS.

NFK tilbyr til sammen fire kurs på grunn- og masternivå, både på norsk og engelsk, og bidrar med veiledning og fagstøtte inn i flere andre fagområder ved institusjonen.

Forskerne ved NFK jobber med tematikk tilknyttet kjønn, feminisme, likestilling og mangfold, både i Norge og internasjonalt. Se hele oversikten over forskergruppen. NFK er inne i en periode med dynamisk vekst, og koordinerer og deltar i flere internasjonale forskerprosjekter (se f.eks. rubrikken til høyre, Forskningsprosjekter og samarbeid).