MENY

Åpent seminar om anti-diskriminering

Nettverk for kjønnsforskning arrangerer åpent seminar mandag 9. april kl. 14-16 på Universitetet i Stavanger.

Seminaret er i første rekke rettet mot studenter, og tar opp viktigheten av å motvirke seksuell trakassering og andre former for diskriminering og marginalisering, både i studiehverdagen og i arbeidslivet. Til seminaret kommer forsker Mona Bråten (Fafo) som har forsket på seksuell trakassering, Luca Dalen Espseth fra Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) og en representant fra Studentorgansisasjonen StOr.

Mandag 9. april kl. 14-16

KA-AUD2

Åpent seminar om anti-diskriminering