MENY

Disputas om å passere som menneske: posthumane verdensgjøringer i science fiction

Stipendiat i Nettverk for kjønnsforskning Ingvil Hellstrand disputerer fredag 27. februar klokken 12.00 med avhandlingen Passing as human. Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction.

I avhandlingen Å passere som menneske: posthumane verdensgjøringer i science fiction diskuterer Ingvil Hellstrand forbindelseslinjer mellom populærkultur og politikk. I en samtid hvor den politiske situasjonen preges av skiftende fiendebilder, og sosio-kulturelle grenser for identitet og tilhørighet er i bevegelse, stiller Hellstrand spørsmål om hvordan ideer om det spesifikt ‘menneskelige’ blir etablert og forhandlet i populærkulturen. På hvilke måter relaterer fortellinger om å passere som menneskelig til pågående diskusjoner om bioteknologi, biopolitikk og bioetikk?

I denne avhandlingen argumenterer Hellstrand mot etablerte konvensjoner om et universalisert og normativt (Vestlig, mannlig, førlig) menneskelig subjekt versus en uekte eller uordentlig Annen. Hellstrand har tatt i bruk science fiction sjangeren som analytisk blikk for å rette søkelyset mot hvordan kunnskap om avgrensningene for ‘det menneskelige’, både som sosio-kulturell identitet, subjektsformasjon og eksistens, er produsert i en sosio-politisk kontekst. Hun finner at slike fortellinger både illustrerer og forhandler pågående endringer i politiske landskap, og i forestillinger om ‘livet selv’, i tilgjengelige og populariserte media.

Prøveforelesning og bedømmelseskomiteen

I forkant av disputasen blir det prøveforelesning klokken 10.00 med følgende emne:

Discuss genealogies of the concept of worlding with a point of departure in how this has been used by e.g. Donna Haraway, Gayatri Spivak and Martin Heidegger, and reflect on its relevance for the analysis of feminist science fiction.

Bedømmelseskomiteen består av

  1. Professor Nina Lykke, Linköpings Universitet, Sverige

2. Førsteamanuensis Johan Schimanski, Universitetet i Oslo, Norge

3. Førsteamanuensis Janne Stigen Drangsholt, Universitetet i Stavanger, Norge (administrator)

Professor Wencke Mühleisen har vært hovedveileder for Hellstrand, medveileder har vært Dr. Cecilia Åsberg, Linköpings Universitet, Sverige.

Disputasen ledes av prodekan for forskning Trude Furunes

Både prøveforelesning og disputas avholdes I Kjell Arholms Hus, KA A3, og er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.

Ingvil Hellstrand er for øvrig i foreldrepermisjon dette semesteret, men kommer tilbake til Nettverk for kjønnsforskning og sillingen som daglig leder høsten 2015. 

Ingvil Hellstrand

Stipendiat Ingvil Hellstrand disputerer fredag 27. februar 12.00 i KA A3