MENY

Fedre som jobber offshore

Nettverket for kjønnsforskning inviterer til lunsjseminar med førsteamanuensis Marit Aure ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø.

Marit sitt forskningsfelt kretser rundt spørsmål om arbeidsliv, likestilling, mobilitet, arbeidsmigrasjon, flerkulturelle samfunn og internasjonal migrasjon og integrering. Marit har også bidratt inn i Nettverket sitt BALANSE-prosjekt om barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse ved TN-fakultetet (2017).

På seminaret presenterer hun et av sine pågående arbeider om fedre som jobber offshore:  «Mobilt farsskap blant menn som jobber offshore i petroleumsindustrien: Geografisk og mental avstand og nærhet».

Onsdag 4. oktober 12.00-13.00 i EOJ-376.

Ta med matpakka og bli med på seminar! Nettverket byr på kaffe og te.