MENY

Hør radio om science fiction - Ingvil Hellstrand forteller

Ingvil Hellstrand forteller i radioprogrammene Norgesglasset og Kulturhuset om avhandlingen sin om å passere som menneske i science fiction. Hva kan vi lære fra science fiction når det gjelder forestillinger om det å være menneske og eksempelvis være en familie i dag - og bør roboter egentlig få barn i fremtiden?

Hør Ingvil Hellstrand fortelle om science fiction på NRK Hør Ingvil Hellstrand fortelle om science fiction på NRK

Ingvil Hellstrand disputerte februar 2015 med avhandlingen Å passere som menneske: posthumane verdensgjøringer i science fiction. Her diskuterte hun forbindelseslinjer mellom populærkultur og politikk, og stilte spørsmål ved hvordan ideer om det spesifikt ‘menneskelige’ blir etablert og forhandlet i populærkulturen. På hvilke måter relaterer fortellinger om å passere som menneskelig til pågående diskusjoner om bioteknologi, biopolitikk og bioetikk?

Nå forteller hun videre om disse temaene i to aktuelle radioprogrammer på NRK der hun forklarer hvilke refleksjonsrom science fiction-genren bidrar med, og hvordan fremtidsforestillinger sir mye om vår nåtidsforestillinger om det å være menneske,familie etc.

I Norgesglasset 7. april svarer Hellstrand på spørsmålet om det i fremtiden er roboter der bør få barn? Det er cirka 33 minutter inne i programmet

I Kulturhuset 14. april begynner programmet med en samtale mellom Hellstrand og filosof Einar Øverenget om hva science fiction kan lære oss. Kan genren gi oss en pekepinn på hvordan vi bør diskutere i debattten om surrogati og eggdonasjon? Ikke minst, for å se på hvordan fremtidens kjernefamilie ser ut.

Hør Ingvil Hellstrand fortelle om science fiction på NRK

Hør Ingvil Hellstrand fortelle om science fiction på NRK