MENY

Hvordan skapes mening og idéer gjennom kunst og litteratur?

Henriette Thune disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Stavanger 14. september. Thune har sett på hvordan mening og idéer skapes og forhandles gjennom estetisk form.

Henriette Thune tar i doktorgradsavhandlingen utgangspunkt i Mikhail Bakhtins begrep om det estetiske objekt. Bakhtins estetiske objekt skal forstås som meningen som produseres mellom en forfatter eller kunstner og en leser eller iakttager mens de forholder seg til et gitt kunstverk.

Ny metode
Ut fra dette utvikler Thune en metode for å analysere hvordan estetisk form er knyttet til meningsproduksjon.

Metoden blir testet gjennom en analyse av hva som skjer i det Sara Stridsbergs roman «Drömfakulteten» (2005) blir til teaterforestilingen «Valerie Jean Solanas skal bli president i Amerika» (2009).

Analyse
Som del av analysen utvikler og tester Thune en metode for å analysere hvordan enkelte representasjoner av sanseopplevelser i kunst fremkaller kroppslig-emosjonelle mer enn intellektuelle reaksjoner og andre ikke.

Avhandlingens tittel er «Mikhail Bakhtins estetiske objekt. Adapsjonsanalyse av Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten og teateradapsjonen Valerie Jean Solanas skal bli president i Amerika».

Verktøy
Thunes avhandling kan bidra med å gi estetisk forskning et verktøy for mer systematisk og etterprøvbart å kunne undersøke og forstå hvordan mening og idéer skapes på forskjellige måter gjennom forskjellige medier og i møter med forskjellige mottakere.

Henriette Thune er født i Stavanger og oppvokst i Grimstad. Hun er cand.philol. i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Tromsø i 1998. I dag arbeider hun som seniorrådgiver for forskerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Alle interesserte er velkomne til disputasen som finner sted i auditorium A-3 i Kjell Arholms hus fredag 14. september klokken 12.00.

Publisert første gang av Elin Nyberg 10.09.2012

Henriette Thune

DISPUTERER: Henriette Thune har sett på hvordan mening og idéer skapes og forhandles gjennom estetisk form.