MENY

Kan en robot være en god mor?

KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning setter fokus på Ingvil Hellstrands doktoravhandling om det å passere som menneske i science fiction.

Universitetslektor Ingvil Hellstrand disputerte fredag 27. februar på UiS med avhandlingen "Passing as human. Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction".

KILDEN setter nå fokus på Hellstrand sitt arbeide, i en artikkel med fokus på nettopp robottens 'passering' som menneske. "Kan en robot være en god mor?", spør artikkelforfatter Ida Katrine Gullvik.

I artikkelen beskriver Hellstrand desuten hvorfor nettop science fiction-genren er aktuel som forskningsfelt:

"Science fiction er en sjanger som lager en forestillingsverden om hva som kunne vært mulig. Selv om historiene spiller seg ut i fremtiden, så er det vår egen tid det handler om. Sjangeren fungerer som en brekkstang mot den gjengse virkelighetsoppfatning gjennom å presentere oss for hvordan verden kunne ha vært hvis vi hadde en annen maktstruktur, hvis mennesket ikke var sentrum i universet."

Hellstrand er for øvrig i foreldrepermisjon våren 2015, men kommer tilbage til Nettverk for kjænnsforskning og stillingen som daglig leder høsten 2015.

KILDEN er et uavhengigt informasjonssenter for kjønnsforskning, finansiert av Forskningsrådet.