MENY

KICK OFF for prosjektet "Kvinner til topps" ved UiS

Prosjektet “Kvinner til topps – UiS i bevegelse og balanse” starter offisielt 15. september, og alle inviteres med på kick-off. I prosjektets forskergruppe deltar Ingvil Hellstrand og Maria Dockweiler fra Nettverk for kjønnsforskning.

"Kvinner til Topps – Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse" er et stort og bredt likestillingsprosjekt som skal bedre kvinneandelen blant professorene ved UiS. De neste 3 årene vil det settes i gang en rekke tiltak ved universitetet, og målet er å øke andelen kvinnelige professorer fra 21 % til 28 % fram mot 2018.

Til kick-off 15. september har prosjektet invitert innledere til å fortelle om sine erfaringer med likestillingsarbeid og kjønnsbalanse i akademia. I tillegg vil vi få en status på hva forskningen sier om kjønnsbalanse i UH-sektoren.

Se mer om prosjektet på hjemmesiden her.

Lenke til program for kick-off finnes her - og påmeldingen her. Frist er 5. september.

Velkommen!