MENY

Kjønn og ledelse i organisasjoner - NEONdagene 2014

NEON (Nettverk for organisasjonsforskning i Norge) avholder konferanse på Universitetet i Stavanger 25.-27. november 2014, og Nettverk for kjønnsforskning er aktive deltakere med en sesjon om kjønn og ledelse i organisasjoner.

På sesjonen har vi med oss 6 ulike innledere der legger frem forskning fra forskjellige fagfelter - alle med kjønn og ledelse som omdreiningspunkt. Vi skal blant annet høre om kvotering i forsvaret og i ASAstyrer, makt og klær, entreprenørskap, ledelse i oljenæringen og mye mer!

25.-27. november avholdes årets NEONdager i Stavanger.

Hovedtemaet for konferansen er «Bærekraftig organisering – nye handlingsrom?», og forskere fra Nettverk for kjønnsforskning arrangerer og deltar på konferansesesjonen Kjønn og ledelse i organisasjoner som avholdes onsdag 26. november. Sesjonsleder er doktorgradstipendiat Maria Dockweiler.

På sesjonen har vi invitert til en bred og tverrfaglig diskusjon rundt kjønn, ledelse og organisasjoner. Hva er det for eksempel med ledelse og lederskap som kan hjelpe oss til å forklare og forstå at flere menn enn kvinner fortsatt når til topps i norsk næringsliv? Og hvilke konsekvenser får egentlig en leders kjønn?  Sesjonen åpner opp for en bredere og teoretisk diskusjon av både den kjønnede organisasjon og det kjønnede lederskap. Kan vi se på organisasjoner selv som kjønnede – og hvordan ’ser’ vi dette teoretisk og praktisk? Hvilke konsekvenser har dette for organisasjonen? Er lederskap i seg selv kjønnet – hvorfor og hvordan kommer dette til uttrykk?

Vi legger opp til diskusjon av hvordan vi fortsatt kan bidra med nytt til dette tverrfaglige feltet – hvordan kan vi tenke alternativt, både metodisk og empirisk, når vi forsker på kjønn og ledelse i organisasjoner.

Innledere og presentasjoner på sesjonen onsdag 26. november

11.30-13.00, rom KA U-023
Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun, Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Jon Ivar Håvold, Højskolen i Ålesund: Entreprenørlyst blant ungdommer i Nord-Vestlandet: Kjønnsskilnader, regionale skilnader og endringer over tid

Tonje Lauritzen og Trude Helle Eide, Østlandsforskning: Kvoteringens uintenderte konsekvenser. Eksempler fra det norske Forsvaret

Fredrik Engelstad, Universitetet i Oslo: Demokrati og rett til deltakelse? Om kjønnskvotering til styrer i ASAer og offentlige selskaper

13.00-14.30, rom KA U-023
Agnes Bolsø, NTNU: Populærkultur og heteronormering av lederskab

Wencke Mühleisen, Universitetet i Stavanger: Kleskoder og kjønn i maktens korridorer

Maria Dockweiler, Universitetet i Stavanger: Kjønn og ledelse i oljenæringen – ferske inntrykk fra en feltstudie

 

Programmet for hele konferansen finnes her og informasjon om NEON og påmelding til konferansen finnes her.