MENY

Monsterkonferanse på UiS

28. og 29. april i år inviterer Nettverk for kjønnsforskning til den internasjonale konferansen Promises of Monsters sammen med det nyetablerte forskernettverket The Monster Network.

Hvilke løfter kan monsteret gi? På hvilke måter kan monsteret være fruktbart å tenke med? Vår tids monstre hjemsøker populærkultur og media. De figurerer som symboler for frykt og terror i politikk, og som symboler å tenke med i akademia og i kunstfeltet.

Monsteret streifer i mellomrommene, noe som gjør at etablerte grenser og forståelseshorisonter utfordres og forhandles; enten dette er grenser for nasjonalstater eller kategorier av rase, kjønn, seksualitet, evne og klasse.  

Konferansen retter søkelyset mot monsteret som en figur for det marginaliserte og avvikende, men også et symbol for det grensesprengende og nytenkende. Bekreftede innledere er Professor Margrit Shildrick (S), førsteamanuensis Surekha Davies (USA) og kunstner Tove Kjellmark (S).

Så langt har vi over 50 deltakere, og selv om fristen for å delta med paper har gått ut, er det fremdeles mulig å melde seg på: denne lenken for påmelding