MENY

Nettverk for kjønnsforskning i gang med nytt prosjekt om kjønnsbalanse i akademia

UiS og Nettverk for kjønnsforskning iverksetter et stort 3-årig prosjekt om kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger. Prosjektet heter "Kvinner til topps - Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse" og favner bredt.

Målet for arbeidet er å bedre kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger. Nettverk for kjønnsforskning skal blant annet gjennomføre en studie av barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet, hvor under 9 prosent av professorene i dag er kvinner.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom HR-avdelingen, Forsknings- og innovasjonsavdelingen og Nettverk for kjønnsforskning.

Prosjektet mottar midler fra Norges forskningsråds BALANSE program.
Les mer om prosjektet på UiS sine nyhetsider.