MENY

Skal studere makt, kjønn og lederskap

Hvorfor er det så få kvinner i lederstillinger i makttunge samfunnssektorer? Det blir tema for et stort forskningsprosjekt som Nettverk for kjønnsforskning ved UiS skal delta i.

Prosjektet, som er et samarbeid med NTNU, er en av vinnerne i Norges forskningsråds SAMKUL-program. Konkurransen var knallhard: av 138 søknader fikk bare 11 forskerprosjekter gjennomslag.

Prosjektene er først vurdert av paneler med internasjonale eksperter før programstyret har foretatt endelig tildeling. Vinnerprosjektene får til sammen vel 100 millioner kroner over tre til fire år.

Hvorfor flest menn?
Prosjektet UiS er med i har tittelen «Mirror, mirror on the wall, who's most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organisations».

Bakgrunnen er at selv om Norden ligger på topp i internasjonale likestillingsmålinger, er det fortsatt et klart flertall av menn i ledelsen av viktige maktinstitusjoner i samfunnet.

Kulturelle mekanismer
Dette forskningsprosjektet skal studere de kulturelle mekanismene som fremmer og hemmer integrasjonen av kvinner i innflytelsesrike sektorer som militæret, finans- og oljesektoren.

Hvilke symbolske konstruksjoner av lederskap og kjønn finner sted og hvordan henger de sammen med maktforholdene mellom kjønnene?

I søknaden legges det blant annet opp til at UiS skal ansette en postdoktor og ha ansvar for et prosjekt ledet av at professor Wencke Mühleisen.

Prosjektleder er førsteamanuensis Agnes Bolsø ved NTNU og det skal lages en konsortieavtale mellom de to universitetene.

Publisert første gang av Leiv Gunnar Lie 03.12.2012.

Professor Wenche Mühleisen

NY STUDIE: Professor Wenche Mühleisen