MENY

Velkommen til Nettverk for kjønnsforskning sitt åpne seminarprogram høsten 2016.

I september blir det bokprat med professor emeritus Øyvind Foss, som presenterer sin siste bok Kvinneopprøret på bedehuset. Oktober holdes det seminar om Feministiske perspektiver på transnasjonal adopsjon i kunst og forskning i samarbeid med Stavanger kunsthall.

September

Kvinneopprøret på bedehuset

Professor emeritus Øyvind Foss har skrevet en spennende bok, Kvinneopprøret på bedehuset, som fletter sammen historier om kvinners vilkår og muligheter i bedehusmiljøet på Vestlandet og sin egen personlig historie.

Professor Wencke Mühleisen, som også har skrevet forordet til boka, kommenterer.

Sted: Universitetet i Stavanger, Elise Ottesen-Jensens hus, 3. etasje, rom EOJ-377

Dato: 29. september 2016

Tid: 12-14

Ta med egen lunsj. Vi serverer kaffe og te. 

 

Oktober

Feministiske perspektiver på transnasjonal adopsjon i kunst og forskning

Siden avslutningen av Andre Verdenskrig er opp mot 100.000 barn blitt transnasjonalt adoptert til skandinaviske land. De mange adopsjoner har imøtekommet en sterk etterspørsel på barn i takt med at færre skandinavisk-fødte barn har blitt gitt til adopsjon. Samtidig har altruistiske forestillinger om transnasjonal adopsjon som en humanitær intervensjon som redder barn fra fattigdom og krig, bidratt til fenomenets popularitet.

En voksende bevegelse av transnasjonalt adopterte i og utenfor Skandinavia forholder seg i dag sterkt kritisk til det transnasjonale adopsjonssystemet, og de strukturelle ulikheter som systemet viderefører.

Dette seminaret utforsker adopsjonskritikk i Skandinavia, og har et spesielt fokus på hvordan denne kritikken har blitt til i en utveksling mellom forskning, aktivisme og kunst. Seminariet vil særlig adressere relasjonen mellom adopsjonskritikk og feministisk politikk.

I hvilket omfang er feministiske perspektiver med på å forme og skjerpe den aktuelle adopsjonskritikken? Og på hvilke måter kan adopsjonskritikken sies å utfordre og problematisere feministiske forestillinger om kjønn, slektskap og (u)likhet?

Seminaret vil finne sted på norsk, svensk og dansk, og det vil være mulighet for dialog mellom innledere og publikum.

Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig her: heather@kunsthallstavanger.no

 

Seminaret er et samarbeid mellom Nettverk for kjønnsforskning og Stavanger Kunsthall.

Sted: Stavanger Kunsthall, Madlaveien 33, 4009 Stavanger

Dato: 8. oktober 2016

Tid: 13-16

Innledere:

Anne Kyong Sook Øfsti, forfatter og forsker

Jane Jin Kaisen, billedkunstner og ph.d.-stipendiat i kunstnerisk forskning

Anna Jin Hwa Borstam, billedkunstner

Louise Wolthers, kurator og forsker, Hasselblad Foundation

Lene Myong, professor, Nettverk for kjønnsforskning, UiS

Bokomslag Kvinneopprøret på bedehuset

Professor emeritus Øyvind Foss presenterer boken sin 29. september.