MENY

Velkommen til seminar om feministisk pedagogikk

Nettverk for kjønnsforskning inviterer til seminar om feministisk pedagogikk 27. april kl. 13.15-15.00 i Kjølv Egelands hus E-162

Hva er feministisk pedagogikk? Hvordan kan vi ta det i bruk?

Dette seminaret utforsker feministisk pedagogikk som et eget felt, og som beslektet med normkritisk og inkluderende pedagogikk. Hovedinnleder er førsteamanuensis Nina Johannesen ved Høgskolen i Østfold, som jobber med barnehagelærerutdanningen.
Hun har skrevet en doktorgradsavhandling om medvirkning, små barns uttrykk og voksnes forståelser.

Andre inviterte innledere er initiativtakere til Nettverk for inkluderende læringsmiljø, førstelektor Elisabeth Engebretsen (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO) og postdoktor Sara Orning (institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU) og førsteamanuensis Stine Helena Bang Svendsen (institutt for lærerutdanning, NTNU).

 Program:

13.15-13.20: Velkommen ved Ingvil Hellstrand, undervisningsleder ved Nettverk for kjønnsforskning, UiS

13.20-13.50: Tvil og kritiske perspektiver på pedagogikk i barnehagelæreutdanningen. Nina Johannesen, HiØ

13.50-14.05: Kommentar og refleksjoner fra lærerutdanningen ved Stine Helena Bang Svendsen, NTNU

14.05-14.15: Pause. Kaffe og kake.

14.15-14.30: Presentasjon av forskningsnettverket for inkluderende læringsmiljø v/ Elisabeth Engebretsen (UiO) og Sara Orning (NTNU)

14.30-15.00: Paneldiskusjon og dialog med salen

 

Seminaret er åpent for alle.  Vel møtt!