MENY

Tilknyttede forskere ved UiS

Forskernettverket for kjønnsforskning ble opprettet i 2017. Forskergruppen i nettverket består av både deltakere fra flere ulike institutter ved UiS og av eksterne deltakere.

Det er staben i senter for kjønnsstudier som organiserer og koordinerer forskernettverket. Faglige leder fungerer normalt også som leder av forskernettverket

Nettverket:

UiS-forskere tilknyttet nettverket: