MENY

Tilknyttede forskere ved UiS

Forskernettverket for kjønnsforskning ble opprettet i 2017. Forskergruppen i nettverket består av både deltakere fra flere ulike institutter ved UiS og av eksterne deltakere.

Det er staben i Nettverk for kjønnsforskning (NFK) som organiserer og koordinerer forskernettverket. NFKs faglige leder fungerer normalt også som leder av forskernettverket

Nettverket:

 

UiS-forskere tilknyttet nettverket: