MENY

Nettverk for kjønnsforskning

Nettverk for kjønnsforskning (NFK) er et fagmiljø ved UiS som driver med forskning, undervisning og formidling av tverrfaglig kjønnsforskning.

Forskning i NFK er organisert i et forskernettverk.

Les mer om forskerne i forskernettverket.

Les om NFKs undervisningstilbud.

Les om våre seminarer/arrangementer.

Staben i nettverket

Nettverk for kjønnsforskning har en stab bestående av 4 stillinger. Staben i nettverket forsker, koordinerer nettverkets undervisningstilbud, organiserer forskernettverket tverrfaglig kjønnsforskning, arrangerer interne og eksterne seminarer og bistår UiS i kjønns- og likestillingsspørsmål for øvrig.

Dette er staben vår:

Årsrapporter

Nettverk for kjønnsforsknings årsrapport 2013

Nettverk for kjønnsforsknings årsrapport 2014

Nettverk for kjønnsforskning årsrapport 2015

Nettverk for kjønnsforksning årsrapport 2016

Nettverk for kjønnsforskning årsrapport 2017

Nettverk for kjønnsforskning årsrapport 2018