MENY

Nettverk for kjønnsforskning

Nettverk for kjønnsforskning (NFK) er et fagmiljø ved UiS som driver med forskning, undervisning og formidling av tverrfaglig kjønnsforskning.

Forskning i NFK er organisert i et forskernettverk.

Les mer om forskerne i forskernettverket.

Les om NFKs undervisningstilbud.

Les om våre seminarer/arrangementer.

Staben i nettverket

Nettverk for kjønnsforskning har en stab bestående av 4 stillinger. Staben i nettverket forsker, koordinerer nettverkets undervisningstilbud, organiserer forskernettverket tverrfaglig kjønnsforskning, arrangerer interne og eksterne seminarer og bistår UiS i kjønns- og likestillingsspørsmål for øvrig.

Dette er staben vår:

Årsrapporter

Nettverk for kjønnsforsknings årsrapport 2013

Nettverk for kjønnsforsknings årsrapport 2014

Nettverk for kjønnsforskning årsrapport 2015

Nettverk for kjønnsforksning årsrapport 2016

Nettverk for kjønnsforskning årsrapport 2017