MENY

Undervisning

Nettverk for kjønnsforskning tilbyr undervisning i fire enkeltstående emner som kan tas på både bachelor- og masternivå. Emnet Nordic Models of Gender Equality and Welfare undervises i høstsemesteret, mens resterende emner undervises i vårsemesteret.

De fire enkeltstående emnene gir 10 studiepoeng. Emnene kan tas som valgemne og er åpne for studenter på bachelor- og masternivå fra alle studieprogram ved UiS, som enkeltemner og internasjonale studenter. 

 

Nordic models for gender equality and welfare (GEN330 og GEN530)

Kjønn, kultur og samfunn: innføring i kjønnsforskning (GENS340 og GEN540)

  • undervises i vårsemesteret
  • gir 10 studiepoeng
  • undervises på norsk
  • bachelorstudenter velger emnekode GEN340
  • masterstudenter velger emnekode GEN540
  • Emnene presenterer ulike teoretiske innfallsvinkler til kjønnsforskningsfeltet, samt diskuterer anvendelser og metoder.
  • For mer informasjon:

A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations (GEN350 og GEN550)

Intersectionality: Critical perspectives on inequality and power (GEN360 og GEN560)